Zrušme kraje, obnovme země a ušetříme miliardy

24. 10. 2023 17:54:09
O této možnosti bychom měli vážně uvažovat. Současných 14 krajů je na Českou republiku moc. Jsou to uměle vytvořené celky, často bez vnitřní soudržnosti. Proto obnovme zemské zřízení a země Čechy, Moravu a Slezsko.

K tomu bychom mohli ještě přidat jako samosprávný celek hlavní město Prahu. Bylo by to něco podobného jako jsou spolkové země v Německu nebo Rakousku, které tvoří historické územní celky, jako třeba Bavorsko, Sasko, případně Korutany, Tyrolsko aj. Statuty spolkových zemí mají i obě hlavní města Berlín a Vídeň. U nás by to mohlo být analogické.

To, že naše historické země jsou rozlohou rozdílné, nevadí. Vždyť v Německu je Bavorsko skoro tak velké jako Česká republika, naproti tomu má statut spolkové země i hanzovní město Brémy.

Návrat k zemskému zřízení by znamenal návrat k po staletí osvědčenému modelu územní správy. Už ve středověku měly české země, respektive České království, Moravské markrabství čí slezská knížectví své zemské či knížecí sněmy, které řešily místní záležitosti. V tom byly suverénní a nikdo se jim do jejich záležitostí nemohl zvenčí vměšovat. V čele českého království stál jako zástupce stavovské obce nejvyšší purkrabí, na Moravě a ve Slezsku to byli zemští hejtmani.

Zemské zřízení pak bylo upraveno v roce 1861 tzv. únorovou ústavou, která stanovila její působnost a přesný počet volených poslanců jednotlivých zemských sněmů. Český zemský sněm se skládal z 242 poslanců, Moravský zemský sněm tvořilo rovných 100 poslanců, a Slezský zemský sněm měl 31 poslanců. Zvláštnosti byli tzv. virilisté, kteří se stávali členy zemských sněmů automaticky z titulu své funkce. V Čechách to byli arcibiskup pražský, biskupové litoměřický, českobudějovický a královédvorský a rektor pražské Karlo-Ferdinandovy univerzity. Po jejím rozdělení v roce 1882 na českou a německou se virilisty stali oba rektoři. Na Moravě jimi byli arcibiskup olomoucký a biskup brněnský, ve Slezsku pak kníže-biskup vratislavský, který byl sice cizím státním příslušníkem, ale část jeho diecéze se nacházela ve Slezsku, respektive jeho části, která zůstala součástí Habsburské monarchie.

Zemské sněmy si ze svých poslanců volily zemské výbory, které zajišťovaly exekutivu. V jejich čelech byli v Čechách zemský maršálek, na Moravě a ve Slezsku pak zemští hejtmani. Ti také šéfovali zemským sněmům. Státní správu zastupovali v jednotlivých zemích císařští místodržící. Jednotlivé země měly poměrně značné kompetence v oblastech, které nespadaly pod centrální moc ve Vídni. Zemské výbory rozhodovaly o chudinských záležitostech, věcech honebních, silničních, požárních a stavebních, dohlížely nad samosprávným působením obcí a okresů, schvalovaly obecní a okresní přirážky, půjčky a dluhy a kontrolovaly hospodaření s obecním a okresním majetkem.

Ke změně pak došlo za první Československé republiky, republiky, kdy vyvstala nutnost sjednocení politické správy a územní samosprávy v novém státě. To bylo roztříštěné, v českých zemích přetrvávalo zemské zřízení, na Slovensku existovaly župy a jiný systém měla Podkarpatská Rus. V červenci 1927 proto přijalo Národní shromáždění (parlament) Zákon č. 125/1927 sbírky, o organizaci politické správy s platností od 1. ledna 1928. Ten na území Československé republiky zřídil čtyři země, Českou se sídlem v Praze, Moravskoslezskou se sídlem v Brně, Slovenskou se sídlem v Bratislavě a Podkarpatoruskou se sídlem v Užhorodě. Proti dřívějšku došlo ke sloučení Moravy a Slezska do jednoho celku a to z prostého důvodu. Ve Slezsku měli velký podíl na obyvatelstvu Němci a vláda se obávala možných problémů, kdyby Slezsko zůstalo samostatnou zemí.

Nicméně toto zemské zřízení bylo proti situaci za Rakouska-Uherska krokem zpět. Československo v podstatě zůstalo unitárním státem, a centrum mělo silné pravomoci k zasahování do zemských záležitostí. Tak nejvyššího představitele - zemského prezidenta jmenoval prezident republiky na návrh vlády. Zemský prezident stál v čele zemského úřadu a předsedal i zemskému zastupitelstvu a služebně podřízený byl ministru vnitra. Ministr vnitra jmenoval i okresní hejtmany. Dále lidé volili dvě třetiny členů zemských zastupitelstev, zbývající třetinu jmenovala vláda. Ministerstvo vnitra také také definitivně schvalovalo zemské rozpočty. V tomto ohledu na tom byly tehdejší země dokonce hůře než současné kraje, které si schvalují rozpočty bez zasahování zvenčí.

I z pragmatického hlediska stojí za úvahu myšlenka na obnovení zemského zřízení, tři historické země Čechy, Morava, Slezsko a k tomu možná Prahu jako hlavní město. Zemské zřízení prosazuje například monarchistická strana Koruna Česká. Současných 14 krajů jsou uměle vytvořené celky z éry socialismu, kdy od 1. ledna 1949, nahradily původní země. Navíc některé z nich jsou i vnitřně nesoudržné, jako například kraj Vysočina, kde obyvatelé Pelhřimovska nerozumí tomu, proč musí patřit pod Jihlavu. Jisté korekce by ovšem byly nutné. Asi by nebylo rozumné znovu dělit Ostravu na Moravskou a Slezskou. Problém je i s Jihlavou, která je sice historicky moravským městem, ale hlavní nádraží má v Čechách.

Zrušení krajů a jejich nahrazení zeměmi by mohlo přinést i výrazné miliardové úspory. Země by samozřejmě měly větší kompetence než kraje. Měly by vlastní daňové příjmy a do jejich výlučných kompetencí by spadalo vše, co by se nemuselo řešit na celostátní úrovni. Centrální vláda by měla na starosti státní finance, měnu, obranu, zahraniční politiku nebo klíčovou infrastrukturu. Vše ostatní by si samy řídily jednotlivé země. O podobě nové územní samosprávy je možné diskutovat, ale její současná podoba je finančně náročná a dlouhodobě neudržitelná. Stát hledá úspory, kde může a zeštíhlení a zefektivnění vnitřního uspořádaní je jedna z cest, která se nabízí. Do určité míry by se dalo navázat na rakouský model z roku 1861, inspirovat se můžeme také v Německu a Rakousku. Proč se nevrátit k tomu, co se v v minulosti osvědčilo.

Zdroje:

Dějiny správy v českých zemích, kolektiv autorů, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2005

Dějiny českého státu v dokumentech, uspořádal Zdeněk Veselý, nakladatelství Professional Publishing, Praha 2012,

Dějiny zemí Koruny české v datech, František Čapka, nakladatelství Libri, Praha 1999,

Slovník českých dějin, Libor Vykoupil, nakladatelství Georgetown, Brno 1994

Autor: Jan Ziegler | úterý 24.10.2023 17:54 | karma článku: 35.57 | přečteno: 3291x

Další články blogera

Jan Ziegler

Macron není Daladier a proto volá k boji s Rusy, agresorům se neustupuje

Francouzský prezident Emmanuel Macron připustil, že Evropa může vyslat vojáky na Ukrajinu proti Rusku. To je moc dobře! Víme, jak kdysi jiný Francouz Daladier se zbaběle podvolil násilníkovi a byl z toho hrozný masakr.

27.2.2024 v 15:11 | Karma článku: 19.82 | Přečteno: 335 | Diskuse

Jan Ziegler

Zdeněk Štěpánek hrál Husa skvěle, k husitství byl ale kritický

Byl to opravdu pan herec. Vynikajícím způsobem ztvárnil stovky rolí. Nezapomenutelní jsou například jeho tragický Maršál z Bílé nemoci či komediální Mikuláš Dačický z Heslova z filmu Cech panen kutnohorských.

26.2.2024 v 12:26 | Karma článku: 18.15 | Přečteno: 303 | Diskuse

Jan Ziegler

Sehnat za komunistů kazeťák byl problém, pomohla teta řeznice

Za socíku se nekupovalo, ale shánělo, západní zboží bylo k dostání v tuzexu. V normálních obchodech jste třeba u radiokazeťáků museli mít velké štěstí nebo protekci. Já měl to druhé. Teta řeznice na malém městě byla k nezaplacení

23.2.2024 v 10:09 | Karma článku: 28.23 | Přečteno: 674 | Diskuse

Jan Ziegler

Otřesný únos mladé ženy, Rusko jde na ruku fanatickým islamistům

Šestadvacetiletá Seda Sulejmanovová utekla z rodného Čečenska před vnuceným sňatkem, který ji podle islámského práva domluvila rodina, do Sankt Petěrburgu. Odtud však byla násilím deportována zpět. Možná byla i zavražděna.

22.2.2024 v 13:00 | Karma článku: 35.76 | Přečteno: 5395 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Michael Laitman

Život uběhl jako sen

Ví člověk opravdu, co chce? Nikdy to neví. Zeptejte se starších lidí a oni vám to řeknou: „Nestačili jsme si ani uvědomit, jak jsme život prožili a co jsme v něm vlastně dělali. Naráz někam proklouzl.“

28.2.2024 v 4:52 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 66 | Diskuse

Tadeáš Firla

Co je kolaborace?

Když v době druhé světové války někdo omlouval zabíjení, genocidu civilních občanů nacisty, tak se tomu říkalo kolaborace. Nedokážu pochopit vyjádření premiéra Slovenska Fica. S tím se nedokážu srovnat.

27.2.2024 v 22:39 | Karma článku: 15.42 | Přečteno: 189 | Diskuse

Jan Lněnička

Odvody - konečně!

Konstruktivní návrh jak zařídit v případě ohrožení nebo války obvody. Plošné zavedení odvodů plánovalo Ministerstvo obrany již v roce 2015, poslanci se nějak nedohodli, nakonec to skončilo pouze u dobrovolných odvodů.

27.2.2024 v 19:49 | Karma článku: 21.05 | Přečteno: 326 | Diskuse

Miroslav Gruner

Jak velký je vlastně stupeň militarizace ruské a ukrajinské společnosti v této době?

V přepočtu na počet obyvatel má Ukrajina ve zbrani jen asi 2 - 3 násobek mužů než kolik byl mírový počet vojáků tehdejší České socialistické republiky před 35 roky, v době končící Studené války. A Rusko o 1/3 méně než my tehdy...

27.2.2024 v 16:02 | Karma článku: 14.03 | Přečteno: 382 | Diskuse

Tomáš Flaška

A proč Rusům a jejich příznivcům nenaservírovat jejich vlastní polívčičku?

Rusy dosazený gubernátor zabrané ukrajinské Záporožské oblasti Jevgenij Balický: „Vysídlili jsme velké množství rodin. Nebyl to snadný úkol. Deportovali jsme ty, kteří nějakým způsobem nepodporovali speciální vojenskou ...

27.2.2024 v 15:17 | Karma článku: 30.37 | Přečteno: 595 | Diskuse
Počet článků 3280 Celková karma 26.34 Průměrná čtenost 1819

Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Útok moukou byl podvod. Bendigovi hrozí trest, že úřady zaměstnal zbytečně

Zpěvák Jan Bendig se nestal obětí útoku moukou, jak sám všude rozhlašoval. Celou událost s „pachatelem“ ve skutečnosti...

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Bufet v Českém Krumlově se stal přes noc hitem. Zaujal řízkovým chlebíčkem

Fotografie chlebíčku na řízku obletěla na sociálních sítích během středečního dne téměř všechny skupiny. Tuto...

Jak uspokojit ženu? Odborníci vědí, jak na to. A za pokus to rozhodně stojí

„Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku, co...

Prý vypadám jako chlap. Kritika na sítích mě ranila, přiznává Julia Robertsová

Julia Robertsová (56) je americká herečka a bývalá modelka, jejíž jméno a filmové role zná celý svět. Navzdory slávě se...